fbpx
Зареждане...

Самоковът – Инструменти на занаята

Самоков или мадан e името на съоръжение-ковачница за обработка на метална суровина в използваеми форми. Самоковите са били важна част на металургичния процес от късното средновековие до началото на XX век, и за времето си са били особено ефективен начин за преработка на желязото.

Начин на работа на самокова

Самият самоков е представлявал масивна система от механични елементи, за чието задвижване е бил нужен постоянен водоизточник като река. Водата е изпълвала резервоар наречен кораб, разположен на по-високо от основното съоражение, след което се е спускала надолу по стесняващ се улей, за да задвижи колело, подобно на воденичното. От другата страна на оста на колелото е имало големи дървени „палци“, които с въртенето си са натискали задната част на огромен чук, наричан „млат“, при чието падане се е създавала ударната сила на самокова. Млатът е представлявал голямо дърво, балансирано на ос през средата си, на работната страна на което е била монтирана масивна метална гривна – самият чук. Под него е стояла здрава наковалня на която работниците са обработвали горещото желязо под тежките удари на самокова.


Обслужване и краен продукт

В помещението задължително е имало и ковашко огнище, служещо за нагряване на желязото, както и мехове, които го раздухват. Меховете също са били свързани с отделни водни колела и са се задвижвали от силата на водата. Работниците, обслужващи един самоков са достигали до осем души, като са работели на смени. Обработвали са сурово желязо, като в процеса на работа то се е изчиствало от примеси, а крайното му изковаване най-често е било на пръти и по-рядко на листове. В тези си форми металът е бил използваем за различни други цели и се е изнасял за пазарите из българските земи и Османската империя.


Разпространение

На тези съоражения е кръстен днешният град Самоков, вероятно град Мадан, както и Малък Самоков (Демиркьой, дн. Турция), като преди са се употребявали много и в Мървашко (дн. югоизточна Македония).

Съвремие

През 2015 год. в Самоков е направена работеща възстановка на мадан, която може да посетите за да видите целият процес на живо.

Бележки
Снимки от възстановката на „Самоково“ – благодарение на Туристически информационен център – град Самоков.
Вакарелски, Христо – Етнография на България. София, Държавно издателство „Наука и изкуство“ 1974.

 

+