Общи условия

Общи условия за използване на Charshia

Charshia (CHARSHIA, ЧАРШИЯ, Чаршия.бг, Charshia.bg) е онлайн платформа (онлайн етнографски пазар) за публикуване на обяви за традиционни занаятчийски изделия, материали/инструменти за тяхната изработка и реклама. Използването на платформата задължително се случва при условията описани на тази страница. Те важат от момента на влизането в Charshia и имат обвързващ и задължителен характер на действащ договор. Прилагат се във всички варианти, в които е достъпен уебсайта, както важат и за всички устройства, от които се осъществява достъпа. Молим потребителите и посетителите на Charshia да се запознаят с настоящия документ, тъй като всякакъв вид преглед или ползване на съдържанието и услугите в платформата изисква съгласие, че потребителят се е информирал, разбира и се съгласява на Общите условия.

 

1. Определения и термини

Използваните в Общите условия определения и термини означават съответно:

– Общи условия – задължителни условия за използване на услугите на Charshia
– Правила за публикуване – опростен правилник, част от Общите условия, описващ най генерално условията, на които трябва да отговаря дадено изделие, за да бъде допуснато в сайта. Пълните Правила за публикуване може да прочетете в точка 7.
– Уебсайт, Сайт, Платформа – уебсайт с адрес https://www.charshia.bg и всякакви негови версии и формати.
– Charshia.bg, Чаршия, Charshia – уебсайт за обяви, информация и реклама, собственост на администратора.
– Администратор – търговско дружество “Арканит” ЕООД, което управлява и поддържа Charshia
– Потребител, Ползвател – всяко вменяемо физическо лице, което се е съгласило с Общите условия, и осъществява достъп до Charshia, и всякакви нейни версии и формати и използва услугите и ресурсите на администратора, достъпни в тях.
– Артикул, Изделие, Продукт – вещ, стока, услуга, които са предмет на обяви в платформата
– Обява, Публикувано изделие – съдържание, създадено от потребител ( текст, изображение ), представляващо информация за продажба на определен продукт.
– Услуги, Функции – всички услуги на Charshia, които са достъпни за потребителите.
– Профил – всички данни на регистриран потребител в Charshia
– Лимит, Ограничение – определен брой безплатни обяви, които потребителят може да публикува в Charshia за период от 30 дни.

 

2. Прилагане на Общите условия

2.1. Администратор на Charshia е “Арканит” ЕООД, търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, с ЕИК 205828816

2.2. Общите условия влизат в действие от първия момент на достъп на потребителя до Charshia. Те важат при всяко посещение и използване на платформата и важат до изтриване на потребителския профил и/или преустановяване на използването на услугите на Charshia. Потребителите носят отговорност за действията си в платформата и след изтриване на профила.

2.3. Общите условия важат за всички потребители – регистрирани или нерегистрирани, като страни по тях са 1. Администраторът на Charshia и 2. Потребителят (Вие). Тези условия се отнасят единствено за Charshia и не засягат или регламентират каквито и да е действия или връзки/линкове/софтуер водещи или отнясящи се към трети страни. Charshia не носи отговорност за достоверността и точността на сайтовете, към които платформата препраща.

2.4. Достъпът до платформата, както и нейното използване се считат за съгласие с Общите условия.

2.5. Регистрацията в сайта е задължителна за използване на голяма част от услугите на Charshia. Натискайки бутона „Регистрация“, вие заявявате вашата запознатост и съгласие с настоящите Общи условия, Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките (cookies) на Администратора, публикувани в Charshia.

2.6. Администраторът запазва правото си да променя и обновява Общите условия, като потребителят ще получи известие, ако това се случи. При несъгласие с евентуални промени, потребителят има право да преустанови достъп до платформата, както и да поиска изтриване на своя профил.

 

3. Услуги и съдържание

3.1. Charshia, както и нейният администратор не са страна по сделките сключвани в платформата.

3.2. Потребителят се задължава да използва услугите такива, каквито са предоставени, без да променя по какъвто и да е начин тяхната функционалност или дефиниция, като те могат да търпят всякакви промени, модификации, допълнения, разширения, или стеснения, както и да бъдат прекратявани по преценка на администратора.

3.3. Услугите на Charshia, достъпни за потребителите включват:

– Преглеждане на публикуваните изделия/продукти в платформата
– Създаване на нова обява за продажба на конкретно изделие/продукт
– Възможност за комуникация с други потребители по начините, позволени от платформата.
– Покупко-продажба на изделия и продукти.
– Възможност за използване на платформата за реклама, посредством рекламни банери.
– Възможност за получаване на информация посредством страницата Блог/Новини
– Други услуги.

3.4. Плащанията и стокообменът в сайта се случват, използвайки услугите на доставчици – трети страни.
Потребителят дава съгласието си, че Charshia не е страна по такива сделки и договори, не участва в тях по никакъв начин, и не носи отговорност, пред която и да е страна за последствията от тях.

3.5. Потребителят използва Charshia по своя собствена преценка и на своя отговорност.

 

4. Достъпност

4.1. Използването на Charshia е предназначено за пълнолетни, вменяеми лица, действащи според българското законодателство. Използвайки Charshia и съгласявайки се на Общите условия, потребителят гарантира, че е навършил пълнолетие и отговаря на тези изисквания.

4.2. Използвайки Charshia извън територията на Република България, потребителят заявява, че е отговорен за своите действия в съответствие с местното законодателство на държавата/територията където се намира.

4.7. Потребителят има право на една единствена регистрация в Charshia

4.3. Администраторът има право да откаже достъп до уебсайта или нова регистрация, в случай, че установи нередност със информацията, подадена от потребителя, или по друга причина, посочена в Общите условия.

4.4. Администраторът има право да блокира или изтрие/премахне даден потребителски профил, ако установи, че действията му са, или има опасност да са в разрез с Общите условия или със закона.

4.5. Употребата на Charshia не предоставя по никакъв начин безвъзмездно лицензи или права на собственост, физическа, или интелектуална.

4.6. Потребителят има право по свое желание да избере да получава или да не получава различни промоционални и рекламни съобщения на посоченият от него e-mail, като винаги може да се откаже от тази услуга посредством настройките на профила си в Charshia.

4.8. Всякакви права, собственост и интереси на Charshia, които не са описани в тези Общи условия принадлежат на администратора.

4.9. Публикуването на обяви/изделия в рамките на лимита е безплатно. Към момента не може да се надвишава месечния лимит.

4.10. Използването на Charshia изисква интернет достъп, браузър или мобилно приложение с функции на браузър.

4.11. Изтриването на профил по желание на потребителя може да се извърши по следните начини:
– Изпращане на заявка чрез функцията „Обратна връзка“
– Чрез контакт с администратор на имейл адрес: support@charshia.bg

 


5. Потребителски права и отговорности.

5.1. Потребителят може да регистрира само един профил и да го ползва, съобразявайки се с Общите условия и настоящото законодателство. Потребителят има право да изиска изтриване на своят профил и на данните, свързани с него.

5.2. Потребителят поема отговорност:

5.2.1. Да ползва Charshia посредством нормалният начин на употреба на уебсайта, както и в съответствие с Общите условия и българското законодателство.

5.2.2. Да не копира, възпроизвежда, модифицира, адаптира или създава производни, отделни или цели части от Charshia, или да предоставя по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма, с каквато и да е цел, каквато и да е информация, съдържание, данни на потребители, софтуер или технологии, копирани по какъвто и да е начин от Charshia и нейните различни версии.

5.2.3. Да не възпрепятства нормалната функционалност на уебсайта, както и да не прави опити за достъп до части от уебсайта, базата данни или сървъра, които не са с публичен достъп.

5.2.4. Да не разпространява по какъвто и да е начин съдържание, което е противозаконно, заплашително, съдържа насилие, клевета, опетняване на нечие достойнство или увреждащо; с политически, с порнографски или нудистки характер, расистко, сексистко, дискриминационно спрямо определена група хора; което съдържа лични данни, изображения или информация за дадено лице, без неговото изрично съгласие; което е подвеждащо и невярно, съдържа връзки към конкурентни на Charshia уебсайтове и платформи; има връзка с разпространението на нелегални стоки, е в разрез с каквото и да е международно, държавно и местно законодателство по отношение на интелектуалната собственост, лицензи, патенти и други; съдържа зловреден софтуер, spam, flood, phishing и подобни.

5.2.5. Да не публикува изделия в категории, където не принадлежат смислово, да не публикува едно и също изделие в повече от една категория

5.2.6. Да не промотира каквито и да е материали или услуги, които са извън смисловия обхват на Charshia

5.2.7. Да публикува изделия, отговарящи на изискванията в Общите условия, Правилата за публикуване и в съвместимост с българското законодателство.

5.2.8. Да се отнася с уважение и отговорност по време на комуникацията си с останалите потребители на Charshia.

5.2.9. Да не комуникира с потребители, които не желаят контакт с него, както и да не упражнява вербален или какъвто и да е тормоз върху тях.

5.2.10. Да не събира лични данни за други потребители с каквато и да е цел.

5.2.11. Да държи в тайна email адреса и паролата си за достъп в Charshia, да не използва профили, принадлежащи на други лица, както и да не предоставя своя собствен за ползване от други лица.

5.2.12. Да не ползва търговската марка и бранда на Charshia, като това включва близки и сходни наименования до „Charshia“, както и да не влиза в разрез с друга интелектуална собственост на администратора в съответствие с точка 9. от Общите условия

5.2.13. Да не използва чужда самоличност.

5.2.14. Да не се регистрира повторно/иска изтриване на профила с цел пре-регистрация с цел заобикаляне на месечния лимит за публикуване на изделия.

5.2.15. Да не използва телефонни номера с добавена стойност в профила си.

5.3. Потребителят гарантира, че притежава всички нужни разрешения и лицензи за използване на каквото и да е съдържание, което е собственост на, или се отнася към трети лица, както и дава изрично съгласие публикуваното от него съдържание да бъде използвано от администратора във връзка с развиване на функционалността на платформата.

5.4. Публикувайки съдържание в уебсайта, потребителят запазва своите права върху съдържанието, както и предоставя на администраора абсолютен лиценз за ползване на съдържанието с цел реклама и промоция във връзка с Charshia.

5.5. Потребителят носи отговорност за всички свои действия, свързани с ползването на платформата, включително за всякакво публикувано съдържание, неточности със състоянието или наличността на дадено изделие, изпратени съобщения и други действия. Потребителят поема отговорност да обезщети администратора за евентуални претърпени разходи и други щети във връзка с незаконосъобразно поведение от страна на потребителя.

5.6. Публикувайки съдържание в общодостъпната част на Charshia, потребителят дава право на администратора да блокира, изтрива или променя съдържание, което неоправомощено засяга трети лица, или е в разрез с Общите условия както и с българското законодателство. Потребителят дава неизключително право за достъп (с некомерсиална цел) до своето съдържание на другите потребители на уебсайта. Тези условия спират да важат тогава, когато потребителското съдържание бъде премахнато от уебсайта от потребителя или от администратора.

 

6. Правомощия и отговорност на администратора

6.1 Администраторът има право:

6.1.1. Да упълномощи модератор, който да следи и отговаря за изпълняване на условията, описани в Общите условия и Правилата за публикуване.

6.1.2. Да откаже публикуване/изтрие обяви, които са в разрез с Общите условия, Правилата за публикуване (като част от общите условия) или българското законодателство, които биха могли да накърнят законните интереси на администратора или на негови партньори, на други потребители или трети лица/страни.

6.1.3. Да променя по своя преценка съдържанието в дадена обява на потребителя, като заглавие, описание, категория, вид на изделието, да кирилизира текст от латиница и други възможни корекции, когато има такава нужда, без да носи отговорност за действията си.

6.1.4. Да забави публикуването на дадено изделие, когато има нужда да се извърши проверка за съвместимостта му с Общите условия и българското законодателство.

6.1.5. Да спре достъпа на даден потребител до профила му и/или да скрие/свали негови обяви, без да има нужда да дава обяснение за действията си, когато потребителят нарушава Общите условия или българското законодателство, когато действа във вреда на администратора, други потребители или трети лица, при съмнения за незаконна дейност, при установяване, че потребителят използва повече от един профил.

6.1.6. Да позволи или да не позволи на потребител с блокиран или заличен профил да създаде нов такъв.

6.1.7. По своя преценка да променя, развива, разширява или стеснява функционалността и услугите, които Charshia предлага.

6.1.8. Да поощрява определени групи потребители, както и да организира събития, проучвания и анкети.

6.2. Администраторът не е страна и не участва в сделките между ползвателите на Charshia, както и не гарантира тяхното пълнолетие, коректност и вменяемост.

6.3. Администраторът не носи отговорност за:

– Действията на потребителите на платформата, както и за евентуални вреди, причинени от тях.
– Съответствието на описанието на предлаганите изделия и продукти с реалността, както и тяхната законност и безопасност.
– Публикации в Charshia или извън уебсайта, които не са създадени от администратора.
– Съдържание, изпратено от един потребител на друг/и, било то текст, изображение, файл или друг тип.

6.4. Администраторът не гарантира за:

– Удовлетворението на потребителя относно използването на Charshia. Потребителят носи пълна отговорност за решението си да използва уебсайта и освобождава администратора от всякаква отговорност, свързана с неизпълнение на неговите очаквания. В случай на съмнение относно качеството на услугите или функционалността – потребителят е свободен да преустанови употребата на Charshia.
– Наличието или липсата на промяна относно външния вид, потребителския интерфейс или функционалността на сайта във времето.
– Публикуването на всякакво съдържание, въведено от потребител.

 

7. Публикуване на изделия и продукти.

7.1. Публикуването на изделия и продукти в Charshia може да се извършва само от регистирани потребители.

– Регистрацията изисква потребителят да попълни задължителните полета в страницата за създаване на нов профил.
– След натискане на бутона за регистрация, потребителят ще получи потвърждение на регистрацията на посочения от него имейл.
– Потребителят гарантира, че няма да предоставя грешна или невярна информация за себе си, както при регистрацията, така и при комуникацията с екипа и други потребители, както и че няма да използва автоматизирани методи за създаване на регистрация.

7.2. Потребителските обяви за изделия и продукти стават активни след одобрение от администратор/модератор, което става в рамките на няколко часа. Те са активни в продължение на 30 дни от датата на публикуването им, след което автоматично се деактивират. Ако изделието или продуктът е все още наличен – потребителят може отново да активира обявата от страницата „Моите изделия“

7.3. Цената, посочена в обявата трябва да е в български лева, както и да не подлежи на последващо начисляване на допълнителни данъци и такси от страна на продавача. Като допълнителна такса се явява евентуалната доставка, която продавача и купувача уреждат помежду си.

7.4. Местонахождението на даденото изделие или продукт трябва да бъде посочено вярно. Администраторът има право да редактира/деактивира/изтрие обяви, за които установи, че тази информация е въведена грешно.

7.5. Дублирането на обяви за изделия/продукти е забранено. За такива се смятат обяви с прекалено сходно текстово, снимково или продуктово съдържание. При установяване на такава нередност, администраторът може да премахне неограничен брой дублиращи се обяви на потребителя.

7.6. Потребителят трябва да притежава всички авторски права, разрешения, лицензи и подобни, върху текстовото съдържание, изображенията, както и самите изделия и продукти които публикува. Публикувайки лични данни на трето лице в платформата, потребителят гарантира че е получил изрично съгласие, за това.

7.7. Потребителят се задължава да не публикува или разпраща на други потребители линкове или връзки към други, конкурентни на Charshia уебсайтове.

7.8. Потребителят се задължава да не споменава модели, марки или трети лица/страни, които не касаят обявата, както и да не публикува обяви без вписани изделия/продукти в тях.

7.9. Потребителят има право да поиска асистенция от администратора за евентуални проблеми с обявата му, като това се случва през страницата „Обратна връзка“

7.10. В Charshia е забранено публикуването на продукти и извършването на действия, които попадат в списъка в тази подточка. Потребителят се задължава да не публикува изделия или продукти, за които има информация или се съмнява, че биха могли да попаднат в него. В случай на нарушение от страна на потребителя, той се задължава да обезщети администратора на Charshia в пълен размер за всички санкции – имуществени, финансови или имиджови, които уебсайтът би могъл да понесе в резултат от действията му.

Забранени продукти и действия в уебсайта:

– Продукти, които нарушават българското законодателство, или противоречат на моралните устои на обществото, като фалшификати, продукти със съмнителен произход, качество, метод на изработка и други неизчерпаеми варианти.
– Продукти, промотиращи по какъвто и да е начин омраза и/или насилие.
– Фашистки, нацистки и комунистически символи, пречупени кръстове, свастики, сърп и чук, антисемитски послания.
– Продукти, вредящи на репутацията на трети лица или страни.
– Продукти, съдържащи по някакъв начин порнографско съдържание или съдържание за възрастни.
– Продукти, чиито състав би могъл да бъде опасен за здравето или околната среда.
– Продукти, по някакъв начин съдържащи наркотици или упойващи вещества.
– Продукти, които се класифицират като огнестрелни оръжия, части за тях, както и муниции, притежанието на които изисква определено разрешително
– Забранено е да се продават униформи, символи, пагони и други знаци, принадлежащи на държавни институции.
– Продукти, които се класифицират като риболовни принадлежности, притежанието на които е забранено от закона.
– Продукти, които включват или се съставляват от човешки тъкани и органи, тъкан и органи от кучета и котки, както и животински тъкани, кости, рогове, козина, пера и др, чието притежание и разпространение е изрично забранено от закона.
– Линкове или указания към източници на информация за създаване и/или търговия на експлозиви, тероризъм, или каквото и да е нарушение на закона.
– Продукти, които нарушават или биха могли да нарушават авторски права, лицензи и интелектуалната собственост на трети лица или страни.
– Забранена е самостоятелната продажба или като част от изделие/продукт на алкохол и алкохолни напитки, както и на суровините за тяхната направа.
– Линкове или указания към други интернет платформи, както и т.нар. refferal линкове за други уебсайтове.
– Забранено е подаряването или предлагането като допълнение към друг продукт на продукти и/или услуги от този списък.
– Забранено е да се продават отделно или като част от цялостен продукт банкноти и монети в обращение, както и такива, чието притежание и разпространение е забранено от закона.
– Опаковки от продукти, които са обект на нечия интелектуална собственост и препродажбата им не е разрешена.
– Забранено е да се продават контейнери или кутии със съдържание, което не става ясно от описанието на изделието/продукта.
– Забранено е да се продава слонова кост с произход датиращ след 18.01.1990 г. за африкански слон и 01.07.1975 г. за азиатски слон. Забранено е и да се продава слонова кост, с произход преди горепосочените дати – без сертификат от МОСВ, изключвайки „обработени екземпляри“, датиращи от преди 03.03.1947 г., които биха могли да се търгуват в Европейския съюз без сертификат (по Регламент (ЕО) № 338/97).

7.11. Потребителят може да редактира данни в своите обяви, като заглавие, детайли, описание, цена, снимков материал, като при редакция обявата се връща за одобрение от администратор/модератор. Подменянето на вече описан продукт с друг е забранено.

7.12. Потребителят се задължава да не използва изображения с визуални ефекти по тях, като филтри, изкривяващи цветовете, цветни или каквито и да е рамки, стикери, добавен текст с промоционална или рекламна цел, както и други ефекти, които биха отличили обявата от останалите и биха създали условия на нелоялна конкуренция спрямо другите потребители. Допуска се употребата на воден знак, при значително намален размер и висока прозрачност.

7.13. Потребителят се съгласява, че администраторът може автоматично да брандира изображенията, които са приложени към обявите му със логото на Charshia с цел промоция на платформата.

7.14. Правила за качване – този опростен списък от основни правила служи, за да даде генерална представа на потребителите относно това какви изделия и продукти се допускат в платформата, както и да ги информира за други базови изисквания за ползване на услугите на Charshia. Правилата за качване са част от Общите условия, като при съмнение за нередност потребителите трябва да се водят от пълната версия на Общите условия.

ПРАВИЛА ЗА КАЧВАНЕ

1. Какво МОЖЕ да бъде публикувано в Charshia

1.1. Изделия, изработени изцяло ръчно, или полу-ръчно (с помощта на машини в определени стъпки от процеса).
1.2. Антики (изделия, изработени от познати или непознати майстори назад във времето).
1.3. Материали и инструменти, обслужващи занаятите в платформата.

2. Какво НЕ МОЖЕ да бъде публикувано в Charshia

2.1. Продукти, разминаващи се с тематиката на платформата и смислово непопадащи в която и да е от категориите.
2.2. Продукти, произведени изцяло във фабрични условия и в големи тиражи.
2.3. Серии от напълно идентични продукти, произведени чрез машинен способ на поточна линия.
2.4. Видимо недовършени продукти, такива в сериозно увредено състояние, с ниско качество или с неприемлив търговски вид.
2.5. Продукти, несъответстващи на изискванията във точка 7. или попадащи в списъка в подточка 7.10. от Общите условия.

Изключение от точка 2.2. и точка 2.3. от Правилата за качване се прави за производители/продавачи на материали и инструменти (описани в точка 1.3).

3. Заглавие, описание и детайли – въвеждайки тези данни към вашето изделие, потребителят гарантира, че те отговарят на следните условия:

3.1. Съдържанието им е написано изцяло на КИРИЛИЦА (латиница се допуска за определени термини или уточнения в текста, както и за превод на вече написана на кирилица обява).
3.2. Съдържанието им е изписано грамотно и разбираемо.
3.3. Не съдържат обществено неприемливо, политическо, сексуално или насилствено съдържание и профанизми, съгласно законите на Република България.
3.4. Съдържанието им истинно описва изделието, което продавате и не преувеличава или променя реалното му състояние.
3.5. Съдържанието им е адекватно написано и се отнася към текущото изделие.
3.6. Съдържанието им не накърнява репутацията или достойнството на друг потребител или на трети лица/страни.

4. Изображения – добавяйки изображения към изделието, което публикува в Charshia, потребителят гарантира, че тяхното съдържание отговаря на следните условия:

4.1. Изображението истинно изобразява изделието, което продавате и отговаря на неговото описание.
4.2. Изображението не съдържа обществено неприемливо, политическо, сексуално или насилствено съдържание и профанизми, съгласно законите на Република България.
4.3. Изображението не е свалено от друг източник и неговият автор е потребителят или трето лице, като потребителят е получил неговото изрично съгласие за публикуването му в платформата.
4.4. Изображението е добре осветено и изделието е добре различимо.
4.5. Изображението не накърнява репутацията или достойнството на друг потребител.

5. Категории – всяко изделие трябва да попада в някоя от възможните категории и в съответната подкатегория. В случай, че не намирате подходяща подкатегория, може да въведете изделието в [Други].

5.1. Категория Дърво – изделието трябва да е изработено основно от дървен материал. Хартия, картон и подобни не попадат в това определение.
5.2. Категория Метал – изделието трябва да е изработено основно от желязо, стомана, метални сплави или благородни метали.
5.3. Категория Текстил – изделието трябва да е изработено основно от текстилни материи.
5.4. Категория Керамика – изделието трябва да е изработено основно от глина и подобни суровини.
5.5. Категория Кожа – изделието трябва да е изработено основно от животинска или изкуствена кожа, като това трябва да е упоменато в описанието.
5.6. Категория Още – изделието трябва смислово да попада в съответната подкатегория.
5.7. Материали и инструменти – продуктът трябва да може да обслужи някоя от категориите в сайта, както и да попада смислово в някоя от подкатегориите. Не се допускат тежки промишлени машини, земеделска техника и подобни.

6. Определение за видовете изделия в Charshia.

6.1. Съвременна изработка – изделие, създадено в нашето съвремие.
6.2. Антика – изделие на известен или неизвестен майстор от миналото, чиято възраст видимо не позволява да бъде причислено като съвременно. Изкуствено състарени изделия НЕ попадат в тази категория и трябва да бъдат описани като такива.

Администраторът може да промени избрания от потребителя вид на изделието, ако има обосновани съмнения за възрастта му.

7. Използвайки услугите на Charshia, потребителят се съгласява, че:

7.1. Информацията, която предоставя в профила си и при публикуване на продукт е вярна.
7.2. Информацията, която обменя с други потребители и екипа на сайта е представена честно и истинно.
7.3. Действията му в сайта не са в нарушение на законите на Република България.
7.4. Няма да създава дублиращи се профили в системата на сайта с цел експлоатация и заобикаляне на правилата.
7.5. Ще спазва Общите правила и Правилата за качване.
7.6. Няма да промотира услуги, различни от неговите собствени – обвързани с тематиката на платформата, освен по начините, позволени от самата платформа.
7.7. Няма да прави опити за саботаж на платформата.
7.8. Няма да публикува едно и също изделие в различни категории.

8. Допълнителни уточнения.

8.1. Всеки потребител може да изясни собствените си предпочитания за доставките в описанието към профила си.

8.2. Всички публикувани изделия биват преглеждани от модератор, преди да станат видими в търсачката. Charshia запазва правото си да премести в друга категория, редактира или дори да не допусне/да изтрие даден продукт, ако не отговаря на условията посочени на тази страница или на Общите условия.

8.3. Всеки потребител има ограничение от 10 (десет) изделия, които може да публикува в рамките на месец. Възможност за надвишаване на този лимит ще бъде налична в бъдеще.

8.4. Правилата за качване са част от по-подробно описаните регулации, отговорности и изисквания в точка 7. на Общите условия, от които потребителят е задължен да се води, за да използва услугите на Charshia.

 

8. Жалби, засягащи интелектуалната собственост

8.1. Публикуването на съдържание, текстово, снимково или друго, нарушаващо интелектуалната собственост, лицензи, разрешения и др. на трети лица или страни е забранено, като администраторът не се задължава да следи за отсъствието или наличието на подобни нарушения в съдържание, публикувано от потребители, или съдържащо се в други възможни препратки и линкове, достъпни по какъвто и да е начин през Charshia.

8.2. Жалба за нарушаване на интелектуалната собственост, права и др. може да се подаде чрез страницата „Обратна връзка“, или на имейл адрес support@charshia.bg като жалби могат да подават само:

– Собственикът на потенциално нарушените от потребител или външен източник права.
– Упълномощено лице от собственика на правата.

8.3. Жалбите трябва да съдържат:

– Пълномощно, ако подаващият жалбата не е оригиналният собственик на интелектуалната собственост, за която претендира, че е нарушена.
– Свидетелство за правата на легитимния собственик върху интелектуалната собственост, за която става въпрос.
– Линк или препратка към съдържанието в Charshia, което се разглежда в конкретната жалба.

Собствениците на авторски права трябва да представят някакво доказателство за авторство или произход върху тяхната собственост, която предполагаемо е засегната.

8.4. Изпратените жалби се преглеждат в срок от 15 дни от тяхното получаване. Удължаване на срока е възможно ако се появят усложнения по установяването на определени факти. Администраторът може да се свърже с жалбоподателя за доуточняване на неясноти и детайли. Жалби, които администраторът сметне за легитимни се уважават, а съдържанието, за което става въпрос в жалбата се премахва от Charshia.

8.5. Страните, засегнати от евентуални действия по жалбата имат право да обжалват, като това се случва на имейл адрес – support@charshia.bg. Администраторът може да свърже засегнатите страни една с друга за доуточняване на проблема. При липса на ответни доказателства, съдържанието не се възстановява.

 

9. Интелектуална собственост на Charshia

Потребителят разбира и декларира съгласие, че всяко съдържание на Charshia, включващо текстове, изображения, видеа, код, софтуер, дизайн, бранд, лого, домейн, търговски марки (независимо дали са регистрирани или не) и други, което не е публикувано от потребители, е собственост на администратора, е защитено с авторско право и е обект на интелектуална собственост. Съдържанието в уебсайта, което принадлежи на трети лица също е защитена интелектуална собственост от тяхна страна. Употребата, копирането, промяната, злоупотребата с, както и нерегламентираното ползване, в пълен или частичен мащаб, на гореупоменатото съдържание и обекти, се забранява, като никаква част от Общите условия не бива да се тълкува като прехвърляне или предоставяне на права относно тази интелектуална собственост. Съдържанието на уебсайта се предоставя само за лична употреба и информация на ползвателите, като не може да бъде използвано по какъвто и да било различен начин без предварително изразено писмено съгласие от администратора или друг притежател на съответните права. Администраторът държи всички права върху Charshia и съдържанието в уебсайта. Ползвателите са длъжни да не използват, присвояват или разпространяват за комерсиални цели каквато и да е част от Charshia или трети страни, които държат права в уебсайта, освен при наличието на разрешение от администратора или праводържателите за такива действия. Всякакви модификации, производни, събиране на данни или на съдържание, както и други подобни методи, за настояща или бъдеща употреба на защитено съдържание са забранени.

 

10. Отговорност и обезщетения

Потребителят се задължава да обезщети за нанесени щети администратора, както и освобождава от отговорност администратора, Charshia, производни организации и/или проекти, служители, допълнителен персонал, нает персонал, както и лица и организации извършващи услуги към уебсайта, относно всякакви жалби, сигнали, искове, понесени щети, финансови или имуществени санкции, претенции, задължения, претърпени загуби или съдебни разноски в резултат на:

– Нарушения на каквато и да е част от Общите условия или на закона.
– Нарушения върху правата, поверителността и/или собствеността на трети лица/страни.
– Подадени жалби относно причинени щети от потребителско съдържание върху трети лица/страни, като това условие важи и при промяна на Общите условия, както и при прекратяване на регистрация и/или използване на уебсайта от потребителя.

 

11. Поверителност

11.1. Чрез използването на Charshia, потребителят се съгласява личните му данни да бъдат съхранявани и обработвани от администратора с цел подобряване на услугите на уебсайта, в съгласие с Общите условия и Политиката за поверителност

11.2. Администраторът взема мерки за протекцията на личните данни на потребителите на уебсайта, водейки се от изискванията на Закона за защита на личните данни, както и други закони от европейското и българското право.

11.3. Потребителят разбира и е съгласен да бъде информиран от администратора при:

– Промяна на настоящите Общи условия.
– Промяна в законите, засягащи Общите условия и употребата на уебсайта.
– Промени в услугите на Charshia.
– Други промени, информацията, за които би била важна за потребителя.

11.4. При условие че администраторът има обосновани съмнения за неспазване на Общите условия и/или на българското и/или европейското законодателство от страна на даден потребител, както и за предотвратяване на нарушения и/или престъпления, администраторът се оправомощава с достъп до личната комуникация между потребителите.

 

12. Жалби

При положение, че потребителят установи разрез между изпълнението на услугите в Charshia и Общите условия той има право да подаде жалба до администратора, като това се случва през страницата „Обратна връзка“, на и-мейл адрес рейрйе@charshia.bg или посредством писмо на физически носител, изпратено до адреса на администратора. Жалбата трябва да съдържа име на потребителя, имейл, с който е регистриран в уебсайта, както и детайлно описание на проблема.

– Жалби могат да се подават в срок от 15 дни след установяване на дадения проблем.
– Администраторът може да потърси потребителя за доуточняване на детайли относно сигнала.
– Жалби се разглеждат в рамките на 15 дни след тяхното получаване, като отговор се изпраща на същия адрес, от който жалбата е изпратена.
– Описаното в тази точка се прилага и при всякакви други сигнали и жалби от трети лица/страни по отношение на Charshia.
– Администраторът може да откаже да разгледа жалби, които не отговарят на горните условия.

 

13. Допълнителни условия

13.1. Администраторът има право да налага лимити върху количества или честоти отнасящи се към определени услуги в платформата. Потребителят се съгласява, че Charshia не носи отговорност за евентуална загуба или премахване на съдържание от уебсайта. Потребителят се съгласява, че администраторът запазва своето право да променя, надгражда, или премахва съдържание, услуги и функционалност в уебсайта и че администраторът не носи отговорност пред потребителя или трети лица/страни за подобни действия или прекратяване на функционирането на уебсайта. Потребителят разбира и е съгласен с правото на администратора без предизвестие и без отлагане при обоснована преценка въз основа на нарушаване на Общите условия, българското и/или европейското законодателство, Политиката за поверителност или правните интереси на администратора да премахне или блокира потребителският му профил, IP адрес, имейл, публикувано съдържание или по друг начин да ограничи или забрани ползването на уебсайта от страна на потребителя.

13.2. Charshia, администраторът, служителите и представителите на уебсайта по никакъв начин и при никакви обстоятелства извън законния минимум (дори когато администраторът е бил предварително уведомен за такива възможности) не поемат отговорност за каквито и да било инциденти, вреди и щети – преки, или непреки, по случайност, невнимание и подобни, в резултат на използването, липсата на способност за използване, от преустановяване използването, както и от прекратяване на съществуването частично или цялостно на Charshia. Гореупоменатото освобождаване от отговорност за настъпили вреди важи и във връзка с продуктите, съдържанието, комуникацииите, рекламите, линковете, както и услугите, предоставяни посредством платформата от потребители или трети лица/страни. Потребителят се съгласява че Charshia не носи отговорност за поведението на останалите потребители и трети лица/страни и/или за каквито и да било зловредни, накърняващи, нередни, неморални, обидни и други действия от тяхна страна, както и че потребителят в пълна степен носи риска от последствията на евентуални техни действия. Потребителите използващи Charshia от територии извън Република България поемат пълна отговорност за собствените си действия пред съответното местно законодателство.

13.3. Потребителят изразява своето съгласие, че използва Charshia напълно на своя собствена отговорност, като уебсайтът, информацията в него и функционалностите му се предоставят такива, каквито са, без никакви гаранции. Изключват се всякакъв вид обещания и/или гаранции относно финансови/имуществени изгоди, личностни облаги или ненарушаване правата на трети лица/страни. Charshia не носи отговорност извън законния минимум, за съответствието на съдържанието с реалността, очакванията на потребителите, или други отправни точки, както и за съдържанието на трети страни, обвързани по някакъв начин с уебсайта в следствие на:
– Отклонения, неизправности, грешки, неточности в уебсайта или в каквото и да е съдържание в него.
– Всякакви щети в резултат на употребата или на съдържанието на Charshia.
– Щети, претърпяни вследствие на неоторизирано използване от потребители или трети лица/страни на ресурсите на Charshia, или на личните данни съхранявани в уебсайта.
– Проблеми, спирания или прекъсвания на връзката с Charshia
– Неизправности с уебсайта или зловреден софтуер, прихванат след употребата на уебсайта или на трети страни обвързани с Charshia.
– Претърпяни щети в резултат на съдържание в уебсайта. Charshia не дава гаранции, за който и да е продукт, съдържание, реклама или услуга, достъпен в уебсайта от страна на потребител или трето лице/страна. Charshia не е страна по сделки и договори между потребители и/или трети лица/страни.

13.4. Предоставяните от Общите условия права важат само между администратор и потребител и не могат да се прехвърлят на трети лица.

 

14. Решаване на спорове и проблеми от по-висши институции.

При проблеми или нарушени права – потребителите могат да се отнесат към Комисията за защита на потребителите – https://kzp.bg/

Казуси, които не са регламентирани или не могат да бъдат решени чрез Общите условия се решават по взаимно съгласие или при непостигане на такова – посредством съответните закони, които се отнасят към проблема. Неразрешими спорове, касаещи Charshia, между администратор и потребител и/или трети страни се отнасят към алтернативен орган за решаване на спорове или към съответната българска съдебна институция.

 

15. Контакти

Адресът на администратора е гр. Варна 9010 район р-н Приморски, „Константин Щъркелов“ No 8, ет. -1

Потребителите могат да се свържат с администратора чрез страницата „Обратна връзка“ или на имейл адрес: administrator@charshia.bg

16. Политика за бисквитките

Политиката за бисквитките на Чаршия може да бъде намерена ТУК