Правила за качване

Този опростен списък от основни правила служи, за да даде генерална представа на потребителите относно това какви изделия и продукти се допускат в платформата, както и да ги информира за други базови изисквания за ползване на услугите на Charshia. Правилата за качване са част от Общите условия, като при съмнение за нередност потребителите трябва да се водят от пълната версия на Общите условия.

ПРАВИЛА ЗА КАЧВАНЕ

1. Какво МОЖЕ да бъде публикувано в Charshia

1.1. Изделия, изработени изцяло ръчно, или полу-ръчно (с помощта на машини в определени стъпки от процеса).
1.2. Антики (изделия, изработени от познати или непознати майстори назад във времето).
1.3. Материали и инструменти, обслужващи занаятите в платформата.

2. Какво НЕ МОЖЕ да бъде публикувано в Charshia

2.1. Продукти, разминаващи се с тематиката на платформата и смислово непопадащи в която и да е от категориите.
2.2. Продукти, произведени изцяло във фабрични условия и в големи тиражи.
2.3. Серии от напълно идентични продукти, произведени чрез машинен способ на поточна линия.
2.4. Видимо недовършени продукти, такива в сериозно увредено състояние, с ниско качество или с неприемлив търговски вид.
2.5. Продукти, несъответстващи на изискванията във точка 7. или попадащи в списъка в подточка 7.10. от Общите условия.

Изключение от точка 2.2. и точка 2.3. от Правилата за качване се прави за производители/продавачи на материали и инструменти (описани в точка 1.3).

3. Заглавие, описание и детайли – въвеждайки тези данни към вашето изделие, потребителят гарантира, че те отговарят на следните условия:

3.1. Съдържанието им е написано изцяло на КИРИЛИЦА (латиница се допуска за определени термини или уточнения в текста, както и за превод на вече написана на кирилица обява).
3.2. Съдържанието им е изписано грамотно и разбираемо.
3.3. Не съдържат обществено неприемливо, политическо, сексуално или насилствено съдържание и профанизми, съгласно законите на Република България.
3.4. Съдържанието им истинно описва изделието, което продавате и не преувеличава или променя реалното му състояние.
3.5. Съдържанието им е адекватно написано и се отнася към текущото изделие.
3.6. Съдържанието им не накърнява репутацията или достойнството на друг потребител или на трети лица/страни.

4. Изображения – добавяйки изображения към изделието, което публикува в Charshia, потребителят гарантира, че тяхното съдържание отговаря на следните условия:

4.1. Изображението истинно изобразява изделието, което продавате и отговаря на неговото описание.
4.2. Изображението не съдържа обществено неприемливо, политическо, сексуално или насилствено съдържание и профанизми, съгласно законите на Република България.
4.3. Изображението не е свалено от друг източник и неговият автор е потребителят или трето лице, като потребителят е получил неговото изрично съгласие за публикуването му в платформата.
4.4. Изображението е добре осветено и изделието е добре различимо.
4.5. Изображението не накърнява репутацията или достойнството на друг потребител.

5. Категории – всяко изделие трябва да попада в някоя от възможните категории и в съответната подкатегория. В случай, че не намирате подходяща подкатегория, може да въведете изделието в [Други].

5.1. Категория Дърво – изделието трябва да е изработено основно от дървен материал. Хартия, картон и подобни не попадат в това определение.
5.2. Категория Метал – изделието трябва да е изработено основно от желязо, стомана, метални сплави или благородни метали.
5.3. Категория Текстил – изделието трябва да е изработено основно от текстилни материи.
5.4. Категория Керамика – изделието трябва да е изработено основно от глина и подобни суровини.
5.5. Категория Кожа – изделието трябва да е изработено основно от животинска или изкуствена кожа, като това трябва да е упоменато в описанието.
5.6. Категория Още – изделието трябва смислово да попада в съответната подкатегория.
5.7. Материали и инструменти – продуктът трябва да може да обслужи някоя от категориите в сайта, както и да попада смислово в някоя от подкатегориите. Не се допускат тежки промишлени машини, земеделска техника и подобни.

6. Определение за видовете изделия в Charshia.

6.1. Съвременна изработка – изделие, създадено в нашето съвремие.
6.2. Антика – изделие на известен или неизвестен майстор от миналото, чиято възраст видимо не позволява да бъде причислено като съвременно. Изкуствено състарени изделия НЕ попадат в тази категория и трябва да бъдат описани като такива.

Администраторът може да промени избрания от потребителя вид на изделието, ако има обосновани съмнения за възрастта му.

7. Използвайки услугите на Charshia, потребителят се съгласява, че:

7.1. Информацията, която предоставя в профила си и при публикуване на продукт е вярна.
7.2. Информацията, която обменя с други потребители и екипа на сайта е представена честно и истинно.
7.3. Действията му в сайта не са в нарушение на законите на Република България.
7.4. Няма да създава дублиращи се профили в системата на сайта с цел експлоатация и заобикаляне на правилата.
7.5. Ще спазва Общите правила и Правилата за качване.
7.6. Няма да промотира услуги, различни от неговите собствени – обвързани с тематиката на платформата, освен по начините, позволени от самата платформа.
7.7. Няма да прави опити за саботаж на платформата.
7.8. Няма да публикува едно и също изделие в различни категории.

8. Допълнителни уточнения.

8.1. Всеки потребител може да изясни собствените си предпочитания за доставките в описанието към профила си.

8.2. Всички публикувани изделия биват преглеждани от модератор, преди да станат видими в търсачката. Charshia запазва правото си да премести в друга категория, редактира или дори да не допусне/да изтрие даден продукт, ако не отговаря на условията посочени на тази страница или на Общите условия.

8.3. Всеки потребител има ограничение от 10 (десет) изделия, които може да публикува в рамките на месец. Възможност за надвишаване на този лимит ще бъде налична в бъдеще.

8.4. Правилата за качване са част от по-подробно описаните регулации, отговорности и изисквания в точка 7. на Общите условия, от които потребителят е задължен да се води, за да използва услугите на Charshia.